Pamatprincipi

Skolotāja Funakoši 20 pamācības

1. Karatē sākas ar pieklājību un beidzas ar pieklājību.

2. Karatists neuzbrūk pirmais.

3. Karatē ir palīgs taisnprātībai.

4. Pirms centies kontrolēt citus, iemācies kontrolēt sevi.

5. Vispirms gara spēks, pēc tam tehnika.

6. Vienmēr esi gatavs likt lietā savu prātu.

7. Nelaimes gadījumi rodas no nevērības.

8. Nedomā, ka Karatē apgūst vienīgi nodarbību zālē.

9. Karatē apgūšana aizņems visu tavu mūžu, tam nav robežu.

10. Dzīvo ikvienu dienu saskaņā ar Karatē principiem, un tu uzzināsi tā būtību.

11. Karatē ir kā ūdens vārīšana. Ja to nepārtraukti nekarsē, tas atdziest.

12. Nedomā par to, ka tev ir jāuzvar, labāk domā, ka tu nedrīksti zaudēt.

13. Uzvara ir atkarīga no tavas spējas atšķirt vājās vietas no stiprajām.

14. Cīņa ir atkarīga no tā, vai tu izdari savu gājienu sagatavojies, vai nē.

15. Domā par savām rokām un kājām kā par zobeniem (ieročiem).

16. Atstājot māju, padomā, ka tevi gaida neskaitāmi pretinieki. Tā ir tava uzvedība, kas var izraisīt nepatikšanas ar tiem.

17. Iesācējiem ir jāapgūst zema stāja. Dabisks ķermeņa stāvoklis ir domāts tiem, kuriem jau ir pieredze.

18. Katas apgūšana ir viena lieta, bet iesaistīšanās reālā cīņā ir pavisam kas cits.

19. Neaizmirsti pareizi pielietot: ķermeņa sasprindzināšanos un atslābināšanos, izplešanos un savilkšanos, tehnikas dažādus ātrumus.

20. Vienmēr pārdomā šīs pamācības un izdomā kā tās ievērot katru dienu.


 

Skolotāja Gičina Funakoši priekšraksti karatē apguvei (Dojo Kun)

Dojo Kun #1: Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Dojo Kun #2: Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Dojo Kun #3: Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Dojo Kun #4: Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Dojo Kun #5: Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!
 

Dojo Kun #1: Pilnveido raksturu!

Karatē māksla ir kas vairāk kā tikai “ķermeniskais”. Visiem iesācējiem, it sevišķi jaunajiem, ar disciplīnas un rūpīgas trenēšanās palīdzību, jāmāca par rakstura veidošanas svarīgumu. Rakstura veidošana sākas ar tehnikas pilnveidošanu, to nemitīgi atkārtojot. Pilnveidojot tehniku, pieaug pārliecība par sevi un veidojas cīnītāja gars. Trenējoties iesaistīt savu gara spēku, ne tikai, lai cīnītos, bet arī, lai pārvarētu savas problēmas, īpaši slimības gadījumos un krīzes situācijās mājās, jūs iegūsiet iekšēju spēku un mieru.

Dojo Kun #2: Esi uzticams!

Ir jābūt lojālam pret Skolotāju un Dojo (klubu). Būt uzticamam (lojālam) ir sena samuraju tradīcija, tā ir Konfūcija likumu attiecināšana uz ģimeni un cīņas mākslām. Skolniekam vienmēr ir jābūt uzticamam savam Skolotājam. Viduslaikos samurajam bija bez svārstīšanās jāseko savam kungam nāvē. Skolniekam sava lojalitāte jāpierāda daudzu gadu garumā. Nevar no Skolotāja gaidīt, ka viņš sniegs visas savas zināšanas skolniekam, kurš sīkākā iemesla dēļ var to pamest. Lojalitāte pret Skolotāju tiks atalgota ar lielāku zināšanu un gudrības daudzumu, ko skolotājs nodos skolniekam. Šī uzticības saite ir sevišķi svarīga, veidojot pamatu mācību attiecībām starp Skolotāju un skolnieku.

Dojo Kun #3: Centies!

Sasniegt cīņas mākslas meistarību nozīmē bez apstājas, pilnībā un pašaizliedzīgi censties sevi pilnveidot. Meistarība nekādā gadījumā nav iespējama bez iesaistīto piepūles un ziedošanās. Ja vēlaties sasniegt rezultātus, centībai jābūt patiesai, mācīšanās nedrīkst būt virspusēja. Ja skolnieks nopietni centīsies, Skolotājs to novērtēs, un vairāk laika veltīs šim skolniekam.

Dojo Kun #4: Cieni citus!

Cieņa pret citiem ir svarīga Japānas un Okinavas kultūras daļa, tādēļ tā ir pierasta un pašsaprotama arī cīņas mākslās. Vadoties no austrumu kultūras normām, lai ko jūs darītu un kur ietu (uz ielas, mājā, birojā, nodarbību zālē), arī ārēji - paklanoties ir jāparāda cieņa apkārtējiem. Skolotājs Gičins Funakoši uzsver, ka karatē sākas un beidzas ar cieņu. Viņš arī atzīmējis, ka bez pieklājības un savstarpējas cieņas nav dojo. Karatistiem jāievēro katrā dojo pieņemtas uzvedības normas (etiķete). Cieņa ir attiecināma uz visiem - skolotājiem, vecākiem, mirušajiem, dabu, likumiem utt.

Dojo Kun #5: Izvairies no varmācības!

Karatists trenējoties ir apguvis karatē tehniku un cīņas iemaņas, tādēļ ir negodīgi savas spējas pielietot pret netrenētu personu. Karatista gars ir neuzvarams, bet savas spējas jālieto tikai taisnīguma vārdā. Raksturā stiprs cilvēks var izvairīties un “aiziet” no cīņas, jo viņš ir “saskaņā ar sevi” un kontrolē savas emocijas. Ja cilvēks ir pārliecināts par sevi, viņam nav nepieciešams pārbaudīt savas spējas uz ielas, viņs spēj uzvarēt bez cīnīšanās. Atšķirīgās mentalitātes vai sacenšanās gara dēļ, “atturēšanās no varmācīgas rīcības” principu ir grūti ieskaidrot daudziem Rietumu kultūras pārstāvjiem. Viņi vēlas uzvarēt, un cik ātri vien iespējams. Tas ir pret karatē un Dojo Kun principiem. Tādēļ instruktoriem nemitīgi jāatgādina skolniekiem par Dojo Kun svarīgumu.