LTKF vēsture

Tradicionālais karatē Latvijā ir sācies ar skolotāju Jāņa Reimandova un Lī Smita sadarbību. Jānis Reimandovs savu patstāvīgo karatē mācīšanos un karatē mācīšanu saviem skolniekiem sāka jau ap astoņdesmitajiem. Protams, tā laika iespēju robežās. Tā kā karatē ir sevis pārvarēšana, pilnveidošana un veselīgs dzīvesveids, tad tā sākumā bija tikai veselības grupa, bet jau šajā laikā tika apgūtas pirmās Šotokana (Shotokan) stila pamatprasmes. Viņš bija kā akumulators, kas patstāvīgi uzlādējās un uzlādēja arī citus. Ik uz soļa var sastapt J.Reimandova skolniekus, kas kaut neilgu laiku ir mācījušies pie viņa. Viņš bija ļoti enerģisks cilvēks, kurš ar karatē palīdzību devis dzīves sapratnes impulsu gandrīz visiem LTKF patreizējiem instruktoriem.
Dažādas Rīgas skolu sporta zāles, dzīvojamo māju pagrabiņi, vasarās Rīgas Jūrmala - tādas bija tā laika nodarbību vietas. Uz nodarbībām drīkstēja nākt tikai ar rekomendācijām vai ieteikumiem. LTKF vecākie trenneri - Didzis un Aiva Nestro, Uldis Upmanis, Guna un Inita Reimandova - šobrīd ir kļuvuši par Jāņa Reimandova iesāktā ceļa turpinātājiem. Ar Latvijas neatkarības atgūšanu šī cīņas māksla (sporta veids) ir kļuvusi pieejama un apgūstama arī pie mums. Ap 1990.gadu tika uzsākta sadarbība ar Maiklu Sataki no Zviedrijas, kurš pārstāvēja
Goju Ryu stilu, bet šī sadarbība nebija ilgstoša un 1992.gadā pateicoties Egonam Andersonam, Ročdālē, Jānis Reimandovs iepazinās ar skolotāju Lī Smitu - Saksonas tradicionālā karatē kluba (Saxon) vadītāju no Ročdāles. Tā sākās Latvijas tradicionālā karatē ceļš.

Skolotājs Jānis Reimandovs (2.dans), ir Latvijas Tradicionālā Karatē Federācijas dibinātājs un bija LTKF prezidents no 1993. līdz 1998. gadam. J.Reimandovs savu pirmo eksāmenu ITKF (International Traditional Karate Federation) sistēmā nolika 1992.gada 4.decembrī, Anglijā, iegūstot 1kyu grādu. 1993.gada 22.augustā piedalījās seminārā – eksāmenā Edinburgā, Lielbritānijā un ieguva 1.danu, bet 1996.gada 18.augustā seminārā – eksāmenā, kas notika Edinburgā, ieguva 2.danu.

Ar Starptautiskās Tradicionālā Karatē Federācijas (ITKF) skolotāju Masao Kavasoe (Masao Kawasoe) un Lī Smita (Leigh Smith) atļauju un atbalstu 1993.gadā tika nodibināta Latvijas Tradicionālā Karatē Federācija (LTKF). 1995.gadā LTKF ir uzņemta Eiropas Tradicionālā Karatē Federācijā (ETKF) un atzīta par vienīgo oficiālo pārstāvi Latvijā.

Laiks ir ieviesis dažādas izmaiņas federācijas biedru sastāvā, bet ideja un pamats ir tas pats, ar kuru tika uzsākta tās darbība. Jāņa Reimandova karatē pamatprincipi tiek ievēroti arī šodien. LTKF vadošais insruktors Lī Smits trīs līdz četras reizes gadā apmeklē Latviju, lai LTKF biedriem būtu iespēja apgūt Tradicionālo karatē pie pasaulē atzīta, augsti kvalificēta speciālista. Vienu reizi gadā Latvijā ierodas LTKF vecākais vadošais instruktors - skolotājs Masao Kavasoe.

Daudzi karatē skolnieki Latvijā ar Jāņa Reimandova palīdzību ir iepazinuši karatē. Ļoti daudzi nodarbības ir apmeklējuši gadu, varbūt divus, trīs un ar to arī beiguši karatē studijas LTKF. Tie daži desmiti karatē skolnieku, kas šodien ir LTKF instruktori, ir tikai simtā daļa, kas ir palikuši uzticīgi tradicionālajam karatē. Simtiem zēnu un meiteņu visdažādākajā vecumā ir guvuši pirmās iemaņas pašaizsardzībā, karatē pamatkustības, bet nav izturējuši ne tik vieglo gara pilnveidošanās skolu.

Ik gadu tiek rīkoti trīs LTKF čempionāti – Cēsīs, Balvos un Rīgā, kuros skolniekiem ir iespēja pilnveidoties, pārvarot sevi. Tā ir lieliska pieredzes apmaiņa visiem LTKF biedriem.

Sasniegumi

ETKF (Eiropas Tradicionālā Karatē Federācija) 1995.gads.

Latvijas valsts izlases komanda pirmo reizi piedalījās 16. Eiropas tradicionālā karatē čempionātā 1995.gada 13.,14. maijā Anglijā, Midltonā. Šajā čempionātā startēja 39 valstu komandas. Kopvērtējumā Latvijas izlase ierindojās no 5.- 8.vietai.

UKTKF (Apvienotās Karalistes Tradicionālā Karatē Federācija) 1999.gads.

1999.gada čempionātā (Blakpūlā, Anglija, 16.10.1999.) Lī Smita vadītā Saksonas karatē kluba sastāvā startēja Aiva Nestro no Cēsīm, un Guntars Gibala no Balviem.

Aivas Nestro rezultāti:

1.vieta sinhronajā kata izpildē (formālie vingrinājumi),
3.vieta individuālajā kumite (brīva cīņa),
3.vieta komandu kumite (brīva cīņa).

Guntars Gibala ieguva 4.vietu sinhronajā katā.

Kopvērtējumā Saksonas karatē kluba komanda ieguva 3.vietu.