Karatē Latvijā - pirmssākumi

Karatē sākums Latvijā dažādu iemeslu dēļ nav dokumentēts, bet ir zināms, ka PSRS pastāvēšanas laikā darbojās daudzi dažādi “pulciņi” un grupas, kurās entuziasti nodarbojās ar austrumu cīņu mākslu apguvi, bet šī darbība vairumā gadījumu bija nelegāla (izņēmums bija militārās un valsts drošības organizācijas). Šīs grupas apguva karatē stilus un virzienus, kas nebija piesaistīti kādai konkrētai, pasaulē atzītai un pazīstamai cīņas mākslas skolai vai starptautiskai organizācijai. Tajā laikā Latvijā piekoptie stili nebija “tīri”, bieži vien tas bija dažādu cīņas veidu apvienojums un sajaukums. Informācija un tehnikas apraksti tika pārrakstīti ar roku, un izplatījās šādā veidā.

Vēlākā laika posmā, parādījās iespējas apmeklēt citas valstis, uz Latviju brauca cilvēki no citām zemēm. Kļuva iespējams veidot kontaktus ar starptautiskām cīņas mākslu organizācijām, un uz Latviju sāka braukt arī noteiktu skolu un klubu pārstāvji. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, kad šādi kontakti vairs netika ierobežoti, Latvijā esošās grupas sāka aktīvi meklēt sev radniecīgus klubus citās zemēs, un centās panākt savu atzīšanu un uzņemšanu starptautiskās organizācijās. Tā rezultātā, kļuva skaidrāka katras grupas piederība kādam noteiktam virzienam, veidojās atbilstošas sporta federācijas, kas apvienoja vienādu un līdzīgu virzienu klubus. Nostiprinājās sadarbība ar starptautiskām organizācijām, un seminārus – eksāmenus regulāri vadīja skolotāji no atbilstošā virziena starptautiskas organizācijas ar atbilstošām eksāmenu prasībām un gradāciju, tika pārņemta mācību metodika un klubos sāka ievērot atbilstošas uzvedības normas un etiķeti. Latvijas pārstāvji sāka piedalīties starptautiskās sacensībās.

Tas ir tikai vispārējs ieskats karatē sākumposma attīstībā Latvijā.

Mēs būtu pateicīgi, ja jūs varētu sniegt un papildināt informāciju par karatē cīņas mākslas sākumposmu Latvijā.

Tikai kopīgi savācot un apkopojot atmiņas, ir iespējams izveidot pilnīgāku un objektīvāku šī laika posma attainojumu.

Rakstiet mums, un jūs netiksiet aizmirsti !!!